Skip to main content
Skip table of contents

Registrace


Zde naleznete nejčastější otázky a odpovědi týkající se registrace do systému NEN.

1. Je registrace bezplatná?

Registrace do systému NEN je bezplatná. K registraci do systému NEN je nutný elektronický podpis, který si musí každý registrující se subjekt zajistit sám. Poskytovatel elektronického podpisu může požadovat za zřízení elektronického podpisu poplatek, který si hradí registrující se subjekt.

2. Co je potřeba k registraci do systému NEN?

Veškeré požadavky na registraci do systému NEN se odvíjí od konkrétního typu registrace (dodavatel, zadavatel, společné zadávání). Konkrétní informace naleznete ve znalostní bázi.

3. Jak získám elektronický podpis (kvalifikovaný certifikát)?

Elektronický podpis (zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis) je možné získat od více kvalifikovaných poskytovatelů. Konkrétní informace naleznete ve znalostní bázi.

4. Jak pracovat s elektronickým podpisem v macOS?

Pokud pracujete v operačním systému macOS a dosud ukládáte svůj privátní klíč pouze v aplikaci Klíčenka (Keychain), doporučujeme Vám privátní klíč nadále ukládat/držet výhradně na kvalifikovaném prostředku (USB tokenu nebo čipové kartě) pro vytváření elektronických podpisů v souladu s nařízením eIDAS. Komunikace s čipovými kartami a USB tokeny je v operačním systému macOS podporována. V případě uložení privátního klíče na certifikovaném kvalifikovaném prostředku je zamezen export privátního klíče a tedy zajištěna maximální bezpečnost. Více informací k získání certifikátu např. od PostSignum a práce v aplikaci Klíčenka (Keychain) naleznete zde.

5. Jak dlouho trvá vyřízení registrace?

Provozovatel systému NEN provádí kontrolu údajů a dokumentů, která se řídí lhůtami uvedenými v Provozním řádu systému NEN. Je třeba vzít v úvahu případné zpoždění, ke kterému může dojít při ověřování registrační žádosti Správcem systému NEN (toto nepodléhá uvedených lhůtám). Provozovatel systému NEN může také žadateli zaslat „Žádost o doplnění informací“ za účelem součinnosti, která může celý proces prodloužit.

6. Jaký je rozdíl mezi registrací a předregistrací?

Registrace vzniká vyplněním, podepsáním a odesláním registračního formuláře, kdy musí dojít k oficiálnímu schválení ze strany Provozovatele systému NEN. Po řádné registraci je možné využívat všech funkcionalit systému NEN.

Předregistraci vytváří zadavatel za účelem oslovení neregistrovaného dodavatele k podání nabídky. Pro využívání všech funkcionalit systému NEN je nutné následně provést řádnou registraci.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.