Skip to main content
Skip table of contents

Dokumenty ke stažení


Níže naleznete ke stažení všechny verze Registračních formulářů a dalších potřebných dokumentů.

CZ formuláře

Registrační formulář pro české subjekty

Registrační formulář pro české subjekty

Registrační formulář pro české subjekty.pdf

Registrační formulář pro zahraniční subjekty (CZ)

Registrační formulář pro zahraniční subjekty (CZ)

Registrační formulář pro zahraniční subjekty.pdf

Registrace - testovací prostředí

Registrace - testovací prostředí

Registrace - testovací prostředí.pdf

Čestné prohlášení externího administrátora

Čestné prohlášení externího administrátora

Čestné prohlášení externího administrátora.pdf

Čestné prohlášení o pravdivosti údajů

Čestné prohlášení o pravdivosti údajů

Čestné prohlášení o pravdivosti údajů.pdf

Plná moc k vytvoření nové osoby (jednatel)

Plná moc k vytvoření nové osoby (jednatel)

Plná moc k vytvoření nové osoby (jednatel).pdf

Plná moc k vytvoření nové osoby (3. osoba)

Plná moc k vytvoření nové osoby (3. osoba)

Plná moc k vytvoření nové osoby (3. osoba).pdf

Žádost o změnu e-mailové adresy

Žádost o změnu e-mailové adresy

Žádost o změnu e-mailové adresy.pdf

EN formuláře

Registration Form for Foreign Entities

Registration Form for Foreign Entities

Registration Form for Foreign Entities.pdf

Registration - test environment

Registration - test environment

Registration - test environment.pdf

Declaration of Truthfulness of Information

Declaration of Truthfulness of Information

Declaration of Truthfulness of Information.pdf

Power of Attorney for the Creation of a New Person (authorized person)

Power of Attorney for the Creation of a New Person (authorized person)

Power of Attorney for the Creation of a New Person (authorized person).pdf

Power of Attorney for the Creation of a New Person (3rd party)

Power of Attorney for the Creation of a New Person (3rd party)

Power of Attorney for the Creation of a New Person (3rd party).pdf

Request for the Email address change

Request for the Email address change

Request for the email address change.pdf

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.