Skip to main content
Skip table of contents

Novinky v systému NEN


Cílem tohoto článku je seznámit všechny Uživatele systému NEN s aktualizacemi systému NEN. V rámci každé aktualizace pro Vás připravíme článek se seznamem těchto změn včetně přínosu a obrázků.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.