Skip to main content
Skip table of contents

Veřejná stránka systému NEN


Národní Elektronický Nástroj (NEN) je bezplatný certifikovaný elektronický nástroj pro realizaci všech úkonů při zadávání veřejných zakázek, zavádění dynamického nákupního systému i při soutěži o návrh.

Podporuje všechny typy elektronizace zadávání veřejných zakázek od pouhé evidence zadávacích postupů až po plně elektronické zadávací postupy. Zároveň podporuje plánovací aktivity, což umožňuje jeho využití při dlouhodobých investičních projektech.

Veřejná stránka systému NEN je přístupná pro všechny Uživatele systému NEN. Naleznete zde informace k veřejným zakázkám a profilům zadavatelů, registry zadavatelů/dodavatelů, informace o probíhajícím školení o systému NEN či k ZZVZ, informace a novinky o systému NEN a registraci do systému NEN.

image-20240305-064351.png

Možnosti jednotlivých záložek

Úvod

Úvod

Ve vrchní části obrazovky naleznete blok s Přihlášením, a dále informace ke „Školení NEN”, „Školení ZZVZ” a „Příručky” (znalostní báze, které popisují jednotlivé procesy systému NEN).

image-20240305-064712.png

Blok s Přihlášením” je umístěn v levé části obrazovky. Přihlášení je také možné pomocí tlačítka „Přihlášení” v pravém horním rohu obrazovky. Podmínkou pro přihlášení je úspěšná registrace subjektu.

image-20240305-065019.png

V případě technických komplikací po přihlášení doporučujeme provést test kompatibility, který zobrazí informace, zda Vaše zařízení vyhovuje požadavkům pro práci v systému NEN. Dále si v testu kompatibility lze vyzkoušet vložení elektronického podpisu.

Pokud se zajímáte o „Informace a novinky” jednotlivých služeb systému NEN, tak v provozních informacích umístěných pod přihlášením naleznete veškeré aktivity (např. termíny plánovaných aktualizací, důležité změny v systému NEN aj.).

Pokud chcete být informováni o aktuálních novinkách a změnách v systému NEN, je nutné zadat do příslušného políčka e-mailovou adresu a následně ji potvrdit stisknutím tlačítka „Odeslat”.

Zrušení odběru novinek provedete pomocí odkazu v jakémkoliv doručeném e-mailu obsahujícím novinky.

V zápatí obrazovky jsou uvedeny kontakty na Uživatelskou podporu systému NEN, užitečné informace a také důležité odkazy.

image-20240502-053646.png
Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

V bloku Veřejné zakázky se nachází rozdělovník odkazující na seznam veřejných zakázek, registr DNS, věstník NEN (informace k jednotlivým uveřejněním k zadávaným veřejným zakázkám) a systémy kvalifikace.

Pomocí tlačítka „Rozšířené vyhledávání” lze vyhledávat zadávací postup dle více parametrů např. dle druhu VZ, typu VZ, aktuálního stavu a další.

V detailu konkrétního zadávacího postupu jsou o něm zobrazeny základní informace a uveřejněné dokumenty či informace roztříděné v záložkách „Dokumenty”, „Vysvětlení zadávací dokumentace” a „Výsledek”.

Ve spodní části obrazovky se nachází blok „Evidence uveřejnění v NEN”. Zde je zobrazen seznam všech uveřejnění provedených zadavatelem v zadávacím postupu.

Profily zadavatelů

Profily zadavatelů

V bloku Profily zadavatelů je zobrazen seznam profilů zadavatelů zřízených v systému NEN dle § 214 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Systém NEN splňuje veškeré podmínky stanovené pro profil zadavatele ve vyhlášce č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele.

Profil zadavatele nevzniká automaticky schválením registrace do systému NEN. Je nutné si takový profil vytvořit, a to po přihlášení, přes dlaždici „Nastavit profil zadavatele" a poté oznámit odesláním formuláře CZ05 ve VVZ. Profil zadavatele je nutné využívat u zakázek v režimu zákona a zakázek převyšujících předpokládanou hodnotu 500 tisíc Kč.

Při rozkliknutí konkrétního profilu zadavatele lze zobrazit základní informace o zadavateli, v dalších informacích naleznete kontaktní osoby daného zadavatele a také informace k zadávacím postupům, které jsou rozděleny dle stavu zadávacího postupu.

Registry

Registry

V bloku Registry jsou obsaženy registr zadavatelů a registr dodavatelů registrovaných v systému NEN. Oba registry umožňují zobrazení základních informací o registrovaných subjektech.

Po rozkliknutí detailu konkrétního subjektu se zobrazí základní informace o organizaci obsahující přehled informací o subjektu a další informace o organizaci obsahující seznam kontaktních osob a jejich kontaktních údajů.

Každá registrovaná organizace může přímo v systému NEN nastavit viditelnost svých údajů.

Informace pro uživatele

Informace pro uživatele

V bloku Informace pro uživatele naleznete pro Vás užitečné informace, jako například Provozní dokumentaci, Nejčastější otázky a odpovědi nebo návody na práci v systému NEN.

image-20240305-083738.png

Uživatelská podpora systému NEN

🕧 6:00 - 18:00 v pracovní dny
📋 ServiceDesk
☎️ +420 841 888 841
📧 hotline@nipez.cz

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.