Skip to main content
Skip table of contents

Příručka pro externího administrátora v PDF


Jste v systému NEN registrováni jako externí administrátor a hledáte konkrétní funkcionalitu nebo návod? V přiloženém pdf naleznete popis jednotlivých postupů a funkcionalit.

Externí administrace VZ.pdf

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.