Skip to main content
Skip table of contents

Veřejné API systému NEN v PDF


Potřebujete integrovat svůj informační systém se systémem NEN? V přiložených pdf naleznete potřebnou dokumentaci.

Napojení spisové služby k systému NEN.zip

Připojení IS zadavatele k systému NEN.zip

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.