Skip to main content
Skip table of contents

Systém kvalifikace a inovační partnerství


Systém NEN prostřednictvím těchto funkcionalit umožňuje dodavatelům prokázat kvalifikaci nezbytnou pro účast v některých zadávacích řízeních nebo zaznamenání vztahu při inovačním partnerství mezi zadavatelem a jednotlivými dodavateli.

Pro tyto akce slouží dlaždice uvedené na obrázku.

Dlaždice.PNG

Další informace

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.