Skip to main content
Skip table of contents

Zvláštní postupy


Zvláštními postupy se dle § 130 a násl. ZZVZ rozumí zadávání veřejných zakázek na základě rámcové dohody, zadávání veřejných zakázek v zavedeném dynamickém nákupním systému a postup v soutěži o návrh.

Další informace

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.