Skip to main content
Skip table of contents

Zvláštní postupy v PDF


Potřebujete administrovat některý ze zvláštních postupů? V přiložených pdf naleznete popis jednotlivých funkcionalit dynamických nákupních systémů, rámcových dohod a soutěží o návrh.

Soutěž o návrh.pdf

Registr rámcových dohod.pdf

Dynamický nákupní systém.pdf

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.