Skip to main content
Skip table of contents

Externí administrace


Systém NEN podporuje funkcionalitu externí administrace, která umožňuje zastupovat zadavatele při zadávání veřejných zakázek, či soutěži o návrh.

V případě, že Vaše organizace není v systému NEN registrována, je nutné provést řádnou registraci jako dodavatel s příznakem externího administrátora. Pokud je Vaše organizace v systému NEN registrována pouze jako dodavatel, stačí zaslat Provozovateli systému NEN žádost o přiřazení oprávnění externího administrátora.

Registrace nového subjektu

Pro zpřístupnění této funkcionality je nutné se řádně zaregistrovat (zvolte možnost Registrace → Registrace dodavatele) a v bloku „Základní informace” nastavte na „fajfku” checkbox „Dodavatel bude externě zastupovat zadavatele při zadávání veřejných zakázek“.

image-20240513-111659.png

Žádost o přiřazení oprávnění externího administrátora (organizace je již registrována)

V případě, že je Vaše organizace v systému NEN jako dodavatel již zaregistrována, máte možnost si zažádat o přiřazení oprávnění externího administrátora dodatečně.

Žádost o přiřazení oprávnění externího administrátora může odeslat pouze Uživatel systému NEN s rolí „Administrátor subjektu“.

image-20230712-175340.png

Dlaždici „Změnit údaje organizace“ vyhledáte/přidáte pomocí vyhledávacího řádku „Co si přejete provést“ nebo pomocí ikony „plus”. 

  1. Pro vytvoření nové žádosti v horní šedé liště zvolte „Žádosti” → „Žádost o přiřazení oprávnění externího administrátora”.

image-20240108-080308.png
  1. Je nutné přiložit dokument „Čestné prohlášení externího administrátora”. Tento dokument si můžete stáhnout přímo na registračním formuláři nebo v Provozní dokumentaci Dokumenty ke stažení.

  2. Odeslání žádosti potvrďte tlačítkem „Zažádat o přiřazení”, které se nachází v pravém dolním rohu.

image-20240513-112232.png
  1. Systém NEN po potvrzení odeslání žádosti zobrazí informační hlášku.

image-20240513-112405.png

Do interního mailboxu nebo na Váš email, pokud máte nastavené externí notifikace obdržíte notifikaci o přidělení nebo odebrání externího administrátora.

Po schválení žádosti Provozovatelem systému NEN se Vaše organizace začne zobrazovat zadavatelům v přehledu externích administrátorů. Tato informace je uvedena i v registru dodavatelů na veřejné části systému NEN.

Žádost o odebrání oprávnění externího administrátora

Žádost o odebrání oprávnění externího administrátora může odeslat pouze uživatel systému NEN s rolí „Administrátor subjektu“.

  1. Přihlaste se do systému NEN a vyhledejte dlaždici „Změnit údaje organizace“.

  2. Na tomto formuláři v horní šedé liště zvolte „Žádosti” - „Žádost o odebrání oprávnění externího administrátora”.

image-20240108-074720.png
  1. Je nutné přiložit dokument, který bude obsahovat informaci o odebrání oprávnění externího administrátora.

  2. Odeslání žádosti potvrďte tlačítkem „Zažádat o odebrání”, které se nachází v pravém dolním rohu.

image-20240110-070458.png
  1. Systém NEN po potvrzení odeslání žádosti zobrazí informační hlášku.

image-20240513-112014.png

Do interního mailboxu nebo na Váš email, pokud máte nastavené externí notifikace obdržíte notifikaci o přidělení nebo odebrání externího administrátora.

image-20240108-081244.png

Související články

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.