Skip to main content
Skip table of contents

Příručka pro zadavatele v PDF


Jste v systému NEN registrováni jako zadavatel a hledáte konkrétní funkcionalitu nebo návod? V přiložených pdf naleznete popis jednotlivých postupů a funkcionalit.

Portál zadavatele.pdf

Nestandardní stavy.pdf

Předběžná tržní konzultace a průzkum trhu.pdf

Zpřístupnění dokumentace veřejné zakázky.pdf

Elektronická aukce.pdf

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.