Skip to main content
Skip table of contents

Provozní řád systému NEN


Provozní řád rutinního provozu systému NEN
[Provozovatel systému NEN: sdružení společností TESCO SW a.s., tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 25892533 a O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 22 Praha 4, IČO: 60193336]


Tento Provozní řád systému NEN (dále jen „Provozní řád systému NEN“) vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Správce systému NEN na základě usnesení vlády ČR ze dne 30. 7. 2014 a 5. 8. 2014 (dále jen „usnesení vlády č. 628/2014“).


Provozní řád systému NEN je vydán na období rutinního provozu systému NEN. V průběhu provozu může docházet ke změnám Provozního řádu systému NEN, o kterých budou registrované subjekty informovány.

Aktualizace ze dne 20. 10. 2023

Kontaktní údaje obsáhlé v Provozním řádu systému NEN

🕧 Uživatelská podpora systému NEN 6:00 - 18:00 v pracovní dny
📋 ServiceDesk
☎️ +420 841 888 841
📧 hotline@nipez.cz

📪 Datová schránka Provozovatele systému NEN ID: 28xgm7e
📫 Datová schránka Správce systému NEN ID: 26iaava

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.