Skip to main content
Skip table of contents

Dodavatel


V systému NEN (Národní elektronický nástroj) jsou pro dodavatele dostupné různé funkcionality. Pro využívání všech funkcionalit v systému NEN je nutná registrace dodavatele.

Hlavní obrazovka systému NEN

Po přihlášení do systému NEN se zobrazí hlavní obrazovka s dlaždicemi. Výčet zobrazených dlaždic se řídí aktivními rolemi Uživatele systému NEN.

Pokud se Vám po přihlášení zobrazí pouze níže vyobrazená stránka, znamená to, že nemáte přiřazené žádné role. V takovém případě je nutné kontaktovat „Administrátora subjektu” Vaší organizace, aby Vám potřebné role (oprávnění) přiřadil.

Pokud se Vám po přihlášení zobrazí prázdná stránka, Vaše organizace je pouze předregistrovaná zadavatelem (předregistraci vytváří zadavatel, aby mohl kontaktovat neregistrované dodavatele). Pro využívání všech funkcionalit systému NEN je nutné, abyste provedli řádnou registraci.

Související články

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.