Skip to main content
Skip table of contents

Zadavatel


V systému NEN (Národní elektronický nástroj) jsou pro zadavatele dostupné různé funkcionality. Pro využívání všech funkcionalit v systému NEN je nutná registrace zadavatele.

Hlavní obrazovka systému NEN

Po přihlášení do systému NEN se zobrazí hlavní obrazovka s dlaždicemi. Výčet zobrazených dlaždic se řídí aktivními rolemi Uživatele systému NEN. V případě, že máte pouze roli „Administrátor subjektu”, zobrazí se hlavní obrazovka systému NEN jako na obrázku níže.

Pro administraci zadávacích postupů je nutné přiřadit si roli „Správce zadávacího postupu” a to prostřednictvím dlaždice Pokročilé nastavení oprávnění. Uživateli systému NEN s rolí „Správce zadávacího postupu” se hlavní stránka rozdělí do bloků jako na obrázku níže.

Pokud se Vám po přihlášení zobrazí pouze níže vyobrazená stránka, znamená to, že nemáte přiřazené žádné role. V takovém případě je nutné kontaktovat „Administrátora subjektu” Vaší organizace, aby Vám potřebné role (oprávnění) přiřadil.

Související články

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.